menu

Operativní pronájem ICT

Operativní pronájem ICT

Operativní pronájem výpočetní techniky
Tiskové řešení
Krátkodobý pronájem prezentační techniky
Krátkodobý pronájem výpočetní techniky

O společnosti

Provozujeme pro vás ICT

Společnost Catlin vznikla na základě poptávky některých zákazníků neinvestovat finanční prostředky do nákupu IT a prezentační techniky, ale díky novým možnostem outsoursovat tyto služby.

Vliv na naše rozhodnutí založit společnost Catlin má i fakt, že v současnosti nastává trend „sdílené ekonomiky“. Ta například v zahraničí zažívá ohromný boom a rychle se šíří také do našich krajů.

Princip všeho spočívá v půjčování věcí za úplatu. A tento fenomén přináší výhody oběma skupinám, jak půjčujícím, tak těm, kdo si věci půjčují.

 

catlin

Vyměňte nákup drahých věcí za levné půjčování kvalitních.

Catlin poskytuje kompletní služby v oblasti výpočetní techniky:

  • Operativní pronájem výpočetní techniky - poskytujeme pronájem tiskáren, počítačů, notebooků, projektorů, WiFi sítí atd.
  • Poskytujeme IT jako službu - provozujeme pro Vás datové centrum pro provoz aplikací, zálohování dat atd.
  • Implementace, servis a správa ICT - provádíme implementaci, servis a správu informačních technologií, včetně poskytování nadstandardních servisních služeb (servis s garantovanou dobou vyřešení problému).
  • Dodávky ICT - dodáváme a implementujeme počítačové sítě, servery a ostatní části ICT.

    Jak dokládá průzkum realizovaný pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníku v ČR na téma: „Investice do IT a práce s daty ve firmách“, projevil se zde fakt, že možná úspora 30 % v provozu IT by byla pro polovinu firem důvodem k zamyšlení o změnách ve firemním IT. Tři čtvrtiny firem by ocenily vyšší spolehlivost IT bez nutnosti výrazné investice.

Další data z průzkumu realizována výzkumní agenturou  IPSOS pro Microsoft mezi malými a středními firmami v ČR ukazují, že průměrná česká firma investuje do IT 15 % ze svých investic, středně velká firma s počtem 100 a více zaměstnanců dokonce až 24 %. Málokdy jsou však tyto investice měřeny pohledem zvýšení efektivity hlavních procesů, které mají IT systémy ve společnostech podporovat. Současně nám průzkum ukázal, že firmy, které se již připravily na svůj „IT restart“ a vytvořily svůj IT rozpočet na základě požadavků a ve spolupráci všech částí firmy, v konečném důsledku svůj celkový rozpočet snížily, a především zefektivnily své interní procesy a dosáhly na jasné úspory z běžné činnosti.