menu

Operativní pronájem ICT

Operativní pronájem ICT

Operativní pronájem výpočetní techniky
Tiskové řešení
Krátkodobý pronájem prezentační techniky
Krátkodobý pronájem výpočetní techniky

V souladu s přírodou

Dnes se myšlenka modernizace v průmyslu neomezuje pouze na inovační metody a moderní přístroje. Důležité je rovněž ekologické vědomí a racionální tvarování prostředí, hospodaření s přírodními zdroji s ohledem na vyvážený rozvoj a zabránění znečišťování a hospodaření s odpady a jejich zpracování a recyklace.

Státy EU se zavázaly prosazovat informační technologie šetřící elektrickou energii a šetrné k přírodě.

Ve společnosti Catlin používáme a prosazujeme informační technologie snižující celkové náklady vlastnictví a šetřící životní prostředí.

Moderní serverové technologie

Moderní servery běžně obsahují desítky procesorových jader a proti svým předchůdcům mají řádově vyšší výkon a řádově nižší spotřebu energie. S využitím virtualizačních technologií nahradí desítku zastaralých serverů a ušetří 90% elektrické energie.

 

Inkoustové technologie

Moderní inkoustové tiskárny šetří až 95% energie (proti laserovým tiskárnám) mají srovnatelnou (nebo lepší) kvalitu tisku, rychlost tisku dosahuje 100 str./min a výtisk na běžný papír je voděodolný. Celkové náklady na stranu A4 klesají pod 0,1 Kč.